Τυπικό φίλτρο

Ορίζει τις λογικές συνθήκες για να φιλτράρετε τον πίνακα δεδομένων σας. Αυτός ο διάλογος είναι διαθέσιμος σε έγγραφα υπολογιστικών φύλλων, σε πίνακες βάσεων δεδομένων και σε φόρμες βάσης δεδομένων. Ο διάλογος για τις βάσεις δεδομένων δεν περιέχει το πλήκτρο Περισσότερες επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Τυπικό φίλτρο.

Προβολή πίνακα βάσης δεδομένων: Εικονίδιο Τυπικό Φίλτρο στη γραμμή εργαλείων Βάση δεδομένων.

Προβολή φόρμας: Εικονίδιο Τυπικό φίλτρο στη γραμμή Φόρμα.

Εικονίδιο τυπικού φίλτρου

Προεπιλεγμένο φίλτρο


Κριτήρια φίλτρου

Μπορείτε να καθορίσετε ένα φίλτρο δηλώνοντας τον τύπο της γραμμής, το όνομα του πεδίου, μια λογική συνθήκη και μια τιμή ή ένα συνδυασμό ορισμάτων.

Τελεστής

Για τα επόμενα ορίσματα, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ των λογικών τελεστών AND / OR.

Όνομα πεδίου

Καθορίζει τα ονόματα πεδίων από τον τρέχοντα πίνακα για να τα βάλει στο όρισμα. Θα δείτε τα αναγνωριστικά στηλών εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο κείμενο για τα ονόματα των πεδίων.

Συνθήκη

Καθοίζει τουςτελεστές σύγκρισης μέσω των οποίων οι καταχωρήσεις στα πεδία Όνομα πεδίου και Τιμή μπορούν να συνδεθούν.

Τιμή

Καθορίζει τιμή για φιλτράρισμα του πεδίου.

Το πεδίο λίστας Τιμή περιέχει όλες τις δυνατές τιμές για το ορισμένο όνομα πεδίου . Επιλέξτε την τιμή που θα χρησιμοποιηθεί στο φίλτρο. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε τις - κενές - ή -μη κενές -καταχωρήσεις..

Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φίλτρου σε πίνακες ή φόρμες βάσης δεδομένων, τότε καταχωρίστε την τιμή στο πεδίο κειμένου Τιμή που θα χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!