Δεδομένα σε Πεδία

Ενημερώνει τα περιεχόμενα των υφιστάμενων πεδίων της βάσης δεδομένων από τις σημειωμένες καταγραφές. Το εικονίδιο Δεδομένα σε πεδία είναι διαθέσιμο μόνο εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο κειμένου.

Εικονίδιο

Δεδομένα σε πεδία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!