Κείμενο

Αν επιλέξετε την επιλογή Κείμενο στο διάλογο Εισαγωγή στηλών βάσης Δεδομένων, το περιεχόμενο των δεδομένων που επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων πηγής δεδομένων εισάγεται στο έγγραφο ως κείμενο. Στο διάλογο μπορείτε να αποφασίσετε ποια πεδία ή στήλες βάσης δεδομένων μεταφέρονται και πώς το κείμενο μορφοποιείται.

Αν έχουν επιλεγεί πολλές εγγραφές όταν επιλέξετε τη λειτουργία Δεδομένα σε Κείμενο, τα πεδία συγχώνευσης αλληλογραφίας θα εισαχθούν ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών.

Κείμενο

Στην περιοχή Κείμενο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε τις στήλες του πίνακα βάσης δεδομένων μέσα στις οποίες θέλετε να εισάγετε τα περιεχόμενα ενός πεδίου.

Στήλες βάσης δεδομένων

Παραθέτει όλες τις στήλες του πίνακα βάσης δεδομένων, που μπορούν να γίνουν δεκτές στο πεδίο λίστας επιλογών για να εισαχθούν στο έγγραφο. Επιλέξτε τις στήλες βάσης δεδομένων που θέλετε να εισάγετε στο έγγραφο.

>

Μετακινεί τα πεδία που επιλέξατε στο πλαίσιο καταλόγου στήλες βάσης δεδομένων στο πεδίο επιλογής. Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε στην καταχώριση για να το επιλέξετε.

Επιλογή

Παραθέτει τις στήλες βάσης δεδομένων που επιλέξατε να εισαχθούν στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο εδώ. Αυτό το κείμενο θα εισαχθεί επίσης στο έγγραφο. Η σειρά των καταχωρήσεων στο πεδίο επιλογής αντιστοιχεί στη σειρά δεδομένων στο έγγραφο.

Μορφή

Καθορίζει τη μορφή για την εισαγωγή των πεδίων της βάσης δεδομένων μέσα στο έγγραφο.

Από βάση δεδομένων

Αποδέχεται τις μορφές της βάσης δεδομένων.

Επιλογή

Καθορίζει μια μορφή από τον κατάλογο, αν οι πληροφορίες της μορφής κάποιων συγκεκριμένων πεδίων δεδομένων δεν είναι αποδεχτές. Οι μορφές που παρέχονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα πεδία της βάσης δεδομένων, όπως αριθμητικά ή λογικά πεδία. Αν επιλέξετε ένα πεδίο της βάσης δεδομένων σε μορφή κειμένου, δε θα μπορείτε να επιλέξετε καμία μορφή από τον κατάλογο επιλογής, αφού η μορφή κειμένου θα διατηρείται αυτόματα.

Αν η μορφή που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "Άλλες μορφές..." και ορίστε την επιθυμητή μορφή στο διάλογο Μορφή αριθμών.

Η μορφή αριθμών που ανατέθηκε χρησιμοποιώντας τη λίστα επιλογής αναφέρεται πάντα στο πεδίο της βάσης δεδομένων που είναι επιλεγμένο στο πεδίο λίστας Στήλες βάσης δεδομένων.

Πρότυπο Παραγράφου

Από προεπιλογή, οι παράγραφοι που εισάγονται μορφοποιούνται με την τρέχουσα τεχνοτροπία παραγράφου. Αυτή η μορφή αντιστοιχεί στην καταχώρηση "none" του πεδίου καταλόγου Τεχνοτροπία παραγράφου. Εδώ είναι που μπορείτε να επιλέξετε άλλες τεχνοτροπίες παραγράφου για να εφαρμοστούν στην παράγραφο που θέλετε να εισάγετε στο έγγραφο. Το πεδίο καταλόγου εμφανίζει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες παραγράφου που ορίζονται στο LibreOffice και τα διαχειριζόμαστε στο Κατάλογος τεχνοτροπιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!