Πίνακας

Στο διάλογο Εισαγωγή στηλών βάσης δεδομένων, επιλέξτε την επιλογή Πίνακας για να εισάγετε τα επιλεγμένα δεδομένα μέσα στο αρχείο ως πίνακα. Στο διάλογο, μπορείτε να αποφασίσετε ποια πεδία ή στήλες της βάσης δεδομένων θα μεταφερθούν, και πως θα μορφοποιηθεί ο πίνακας κειμένου.

Πίνακας

Μέσα στην περιοχή Πίνακας, χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να επιλέξετε τις στήλες του πίνακα της βάσης δεδομένων που θέλετε να εφαρμοστούν στον πίνακα κειμένου.

Στήλες βάσης δεδομένων

Προσδιορίζει τις στήλες της βάσης δεδομένων που θα εισαχθούν μέσα στον πίνακα κειμένου. Όλες οι στήλες του πίνακα βάσης δεδομένων που δεν έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο καταλόγου Στήλες πίνακα αναφέρονται εδώ. Οι εγγραφές ταξινομούνται αλφαβητικά.

Στήλες πίνακα

Καταλογοποιεί όλες τις στήλες της βάσης δεδομένων που θα εισαχθούν μέσα στο έγγραφο. Μια στήλη θα ανατεθεί σε κάθε αντίστοιχη εγγραφή μέσα στον πίνακα. Η σειρά των εγγραφών μέσα στο πλαίσιο καταλόγου Στήλη πίνακα καθορίζει τη σειρά των δεδομένων μέσα στον πίνακα κειμένου.

>>

Μετακινεί όλα τα αναφερόμενα πεδία της βάσης δεδομένων μέσα στο πλαίσιο καταλόγου Στήλη πίνακα. Όλα τα πεδία που εμφανίζονται σε κατάλογο στο πλαίσιο καταλόγου Στήλη πίνακα εισάγονται μέσα στο έγγραφο.

>

Μετακινεί τα επιλεγμένα πεδία της βάσης δεδομένων μέσα στο πεδίο καταλόγου Στήλη πίνακα. Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε σε μια εγγραφή για να τη μετακινήσετε στο πεδίο καταλόγου Στήλη πίνακα. Όλα τα πεδία που καταλογοποιούνται στο πεδίο καταλόγου Στήλη πίνακα εισάγονται μέσα στο έγγραφο.

<

Αφαιρεί το επιλεγμένο πεδίο της βάσης δεδομένων από το πεδίο λίστας Στήλη(ες) πίνακα Το πεδίο που αφαιρέθηκε δεν εισάγεται μέσα στο έγγραφο.

<<

Αφαιρεί όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων από το πεδίο λίστας Στήλη(ες) πίνακα.

Μορφή

Καθορίζει τη μορφή για την εισαγωγή των πεδίων της βάσης δεδομένων μέσα στο έγγραφο.

Από βάση δεδομένων

Αποδέχεται τις μορφές της βάσης δεδομένων.

Επιλογή

Καθορίζει μια μορφή από τον κατάλογο, αν οι πληροφορίες της μορφής κάποιων συγκεκριμένων πεδίων δεδομένων δεν είναι αποδεχτές. Οι μορφές που παρέχονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο για συγκεκριμένα πεδία της βάσης δεδομένων, όπως αριθμητικά ή λογικά πεδία. Αν επιλέξετε ένα πεδίο της βάσης δεδομένων σε μορφή κειμένου, δε θα μπορείτε να επιλέξετε καμία μορφή από τον κατάλογο επιλογής, αφού η μορφή κειμένου θα διατηρείται αυτόματα.

Αν η μορφή που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "Άλλες μορφές..." και ορίστε την επιθυμητή μορφή στο διάλογο Μορφή αριθμών.

Η μορφή αριθμών που ανατέθηκε χρησιμοποιώντας τη λίστα επιλογής αναφέρεται πάντα στο πεδίο της βάσης δεδομένων που είναι επιλεγμένο στο πεδίο λίστας Στήλες βάσης δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Για την εισαγωγή των δεδομένων μέσα στο έγγραφο στη φόρμα ενός πίνακα, η σωστή επιλογή Πίνακα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε ένα πεδίο της βάσης δεδομένων από το πεδίο καταλόγου Στήλη πίνακα για να ορίσετε τη μορφοποίηση του πεδίου της βάσης δεδομένων. Οι αλλαγές στις μορφές αριθμών θα εφαρμοστούν στην τελευταία επιλογή. Δεν έχει σημασία αν το πεδίο της βάσης δεδομένων είχε επιλεχτεί από το πεδίο καταλόγου Στήλες βάσης δεδομένων ή από το πεδίο καταλόγου Στήλη πίνακα.


Εισαγωγή επικεφαλίδας πίνακα

Καθορίζει αν θα γίνει εισαγωγή γραμμής επικεφαλίδας για τις στήλες στον επόμενο πίνακα.

Εφαρμογή ονόματος στήλης

Χρησιμοποιεί τα ονόματα πεδίων από τον πίνακα της βάσης δεδομένων ως επικεφαλίδες για καθεμιά από τις στήλες του πίνακα κειμένου.

Δημιουργία γραμμής μόνο

Εισάγει μια άδεια γραμμή επικεφαλίδας μέσα στον πίνακα κειμένου. Χρησιμοποιώντας την επιλογή Δημιουργία γραμμής μόνο , μπορείτε να ορίσετε επικεφαλίδες μέσα στο έγγραφο, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στα ονόματα πεδίων της βάσης δεδομένων.

Ιδιότητες

Ανοίγει το διάλογο , ο οποίος σας επιτρέπει να ορίζετε τις ιδιότητες πίνακα όπως περιγράμματα, φόντο, και πλάτος στήλης.

Αυτόματη Μορφοποίηση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου , στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες της μορφής που εφαρμόζονται αμέσως κατά την εισαγωγή του πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!