Εισαγωγή στηλών βάσης δεδομένων

Εισάγει όλα τα πεδία της σημασμένης εγγραφής μέσα στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα. Το εικονίδιο είναι ορατό μόνο αν το τρέχον έγγραφο είναι ένα έγγραφο κειμένου ή ένα έγγραφο πίνακα.

Εικονίδιο

Δεδομένα σε κείμενο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!