Αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρει τις εγγραφές που βασίζονται στο περιεχόμενο του τρέχοντος επιλεγμένου πεδίου δεδομένων.

Εικονίδιο αυτόματου φίλτρου

Αυτόματο φίλτρο

Τοποθετήστε το δρομέα στο όνομα του πεδίου του οποίου το περιεχόμενο θέλετε να φιλτράρετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο Αυτόματο Φίλτρο. Τώρα βλέπετε μόνο εκείνες τις εγγραφές οι οποίες έχουν το ίδιο περιεχόμενο με το επιλεγμένο όνομα πεδίου.

Για παράδειγμα, για να δείτε όλους τους πελάτες από τη Νέα Υόρκη, κάντε κλικ σε ένα όνομα πεδίου με την εγγραφή "Νέα Υόρκη". Το Αυτόματο φίλτρο τότε φιλτράρει όλους τους πελάτες από τη Νέα Υόρκη από τη βάση δεδομένων.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το τρέχον Αυτόματο φίλτρο με το εικονίδιο Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης ή με Δεδομένα - Φίλτρο - Επαναφορά φίλτρου.

Για να φιλτράρετε με αρκετά ονόματα πεδίων ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο σύμβολο Προεπιλεγμένο φίλτρο . Εμφανίζεται ο διάλογος Προεπιλεγμένο φίλτρο, μέσα στον οποίο μπορείτε να συνδυάσετε αρκετά κριτήρια φίλτρου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!