Φθίνουσα Ταξινόμηση

Τα πεδία κειμένου ταξινομούνται αλφαβητικά, ενώ τα αριθμητικά κατά αριθμό.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση


Τα δεδομένα του τρέχοντος επιλεγμένου πεδίου ταξινομούνται πάντα. Επιλέγεται πάντα πεδίο μόλις τοποθετήσετε τον δρομέα στο πεδίο. Για ταξινόμηση στους πίνακες, μπορείτε επίσης να πατήσετε στην αντίστοιχη κεφαλίδα στήλης.

Για να ταξινομήσετε περισσότερα από ένα πεδίο δεδομένων, επιλέξτε Δεδομένα - Ταξινόμηση, έπειτα επιλέξτε την καρτέλα Κριτήρια ταξινόμησης, όπου μπορείτε να συνδυάσετε πολλά κριτήρια ταξινόμησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!