Εξερευνητής Ναι/Όχι

Ανοίγει και κλείνει την προβολή του εξερευνητή προέλευσης δεδομένων. Το εικονίδιο Εξερευνητής ναι/όχι είναι ορατό στη Γραμμή δεδομένων πίνακα.

Εικονίδιο

Εξερευνητής Ενεργός/Ανενεργός

Σύνοψη βάσης δεδομένων

Στον εξερευνητή προέλευσης δεδομένων βλέπετε τις καταχωρημένες προελεύσεις δεδομένων στο LibreOffice με τα ερωτήματά τους και τους πίνακές τους.

Πραγματοποίηση μία σύνδεσης - Όταν επιλέξετε ένα μεμονωμένο πίνακα ή ερώτημα, πραγματοποιείται σύνδεση στην προέλευση δεδομένων. Όταν η σύνδεση ανοίξει, εμφανίζονται με έντονη γραφή το όνομα της προέλευσης δεδομένων, η εγγραφή Ερωτημάτων ή Πινάκων και το όνομα του επιλεγμένου ερωτήματος ή πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!