Κλείσιμο παραθύρου

Κλείνει το τρέχον παράθυρο. Επιλέξτε Παράθυρο - Κλείσιμο παραθύρου, ή πατήστε +F4. Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης του LibreOffice Writer και Calc, μπορείτε να κλείσετε το τρέχον παράθυρο πατώντας το πλήκτρο Κλείσιμο προεπισκόπησης .

Αν ανοίχθηκαν επιπρόσθετες προβολές του τρέχοντος εγγράφου από το Παράθυρο - Δημιουργία παραθύρου, αυτή η εντολή θα κλείσει μόνο την τρέχουσα προβολή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!