Μεταβαίνει στην τελευταία σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο τελευταίας σελίδας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!