Μεταβαίνει στην πρώτη σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο πρώτης σελίδας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!