Επόμενη Σελίδα

Μετακινείται στην επόμενη σελίδα του εγγράφου. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο επόμενης σελίδας

Επόμενη σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!