Προηγούμενη Σελίδα

Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα στο έγγραφο. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο προηγούμενης σελίδας

Προηγούμενη σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!