Έγγραφο

Υπερσύνδεσμοι σε έγγραφα ή προορισμοί σε έγγραφα μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα Έγγραφο από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή εργαλείων και πατήστε στο Έγγραφο.


Εικόνα διαλόγου σελίδας υπερσυνδέσμων εγγράφων

Έγγραφο

Διαδρομή

Εισάγετε ένα URL για το αρχείο που θέλετε να ανοίγει όταν πατάτε τον υπερσύνδεσμο. Εάν δεν ορίσετε ένα πλαίσιο προορισμού, το αρχείο ανοίγει στο τρέχον έγγραφο ή πλαίσιο.

Εάν το URL αναφέρεται σε φάκελο, ο διαχειριστής τυπικού αρχείου στο λειτουργικό σας σύστημα ανοίγει την προβολή περιεχομένων του συγκεκριμένου φακέλου.

Άνοιγμα αρχείου

Ανοίγει τον διάλογο Άνοιγμα, όπου μπορείτε να επιλέξετε αρχείο.

Στόχος σε έγγραφο

Προορισμός

Καθορίζει στόχο για τον υπερσύνδεσμο στο έγγραφο που καθορίστηκε στη Διαδρομή.

Σημείο προορισμού στο έγγραφο

Ανοίγει τον διάλογο Στόχος στο έγγραφο.

URL

Καθορίζει το URL, ως αποτέλεσμα των καταχωρίσεων στα Διαδρομή και Στόχος.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Πλαίσιο

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου στο οποίο θέλετε να ανοίξει το συνδεδεμένο αρχείο, ή επιλέξτε ένα εκ των προτέρων ορισμένο πλαίσιο από τη λίστα. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο άδειο, το συνδεδεμένο αρχείο ανοίγει στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος ανάγνωσης ιστοσελίδων.

Φόρμα

Καθορίζει εάν ο σύνδεσμος εισάγεται ως κείμενο ή ως πλήκτρο.

Γεγονότα

Ανοίγει τον διάλογο Ανάθεση μακροεντολής, στον οποίο μπορείτε να δώσετε συμβάντα όπως στα "ποντίκι πάνω από αντικείμενο" ή "έναυσμα υπερσυνδέσμου" τους δικούς τους κωδικούς προγράμματος.

Κείμενο

Καθορίζει το ορατό κείμενο ή τίτλο πλήκτρου για τον υπερσύνδεσμο.

Όνομα

Εισάγετε όνομα για τον υπερσύνδεσμο. Το LibreOffice εισάγει μια ετικέτα NAME στον υπερσύνδεσμο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!