Διαδίκτυο

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Διαδίκτυο του διαλόγου Υπερσύνδεσμος για να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους με διευθύνσεις WWW.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε στο εικονίδιο Υπερσύνδεσμος στη Βασική γραμμή, πατήστε στο Διαδίκτυο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμος.


Εικόνα διαλόγου διαδικτυακού υπερσυνδέσμου

Τύπος υπερσύνδεσης

Ιστός

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο "http://".

URL

Εισάγετε ένα URL για το αρχείο που θέλετε να ανοίγει όταν πατάτε τον υπερσύνδεσμο. Εάν δεν ορίσετε ένα πλαίσιο προορισμού, το αρχείο ανοίγει στο τρέχον έγγραφο ή πλαίσιο.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Πλαίσιο

Εισάγετε το όνομα του πλαισίου στο οποίο θέλετε να ανοίξει το συνδεδεμένο αρχείο, ή επιλέξτε ένα εκ των προτέρων ορισμένο πλαίσιο από τη λίστα. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο άδειο, το συνδεδεμένο αρχείο ανοίγει στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος ανάγνωσης ιστοσελίδων.

Φόρμα

Καθορίζει εάν ο σύνδεσμος εισάγεται ως κείμενο ή ως πλήκτρο.

Γεγονότα

Ανοίγει τον διάλογο Ανάθεση μακροεντολής, στον οποίο μπορείτε να δώσετε συμβάντα όπως στα "ποντίκι πάνω από αντικείμενο" ή "έναυσμα υπερσυνδέσμου" τους δικούς τους κωδικούς προγράμματος.

Κείμενο

Καθορίζει το ορατό κείμενο ή τίτλο πλήκτρου για τον υπερσύνδεσμο.

Όνομα

Εισάγετε όνομα για τον υπερσύνδεσμο. Το LibreOffice εισάγει μια ετικέτα NAME στον υπερσύνδεσμο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!