Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Υπερσύνδεσμος, όταν τοποθετηθεί ο δρομέας σε υπερσύνδεσμο.

Στην Τυπική γραμμή, πατήστε


Εικονίδιο

Διάλογος υπερσύνδεσης

Επιλέξτε τον τύπο υπερσυνδέσμου που θα εισαχθεί.

Διαδίκτυο

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα διαδικτύου του διαλόγου Υπερσύνδεσμος για να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους με διευθύνσεις WWW ή FTP.

Αλληλογραφία

Στη σελίδα Ηλ. ταχυδρομείο στον διάλογο Υπερσύνδεσμος μπορείτε να επεξεργαστείτε τους υπερσυνδέσμους για τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου.

Έγγραφο

Υπερσύνδεσμοι σε έγγραφα ή προορισμοί σε έγγραφα μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα Έγγραφο από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος.

Δημιουργία εγγράφου

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Δημιουργία εγγράφου από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος για να ορίσετε έναν υπερσύνδεσμο σε ένα νέο έγγραφο και να δημιουργήσετε το νέο έγγραφο ταυτόχρονα.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τα δεδομένα στο έγγραφο σας.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο χωρίς αποθήκευση.

Βοήθεια

Άνοιγμα της Βοήθειας.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις καταχωρίσεις του διαλόγου στην αρχική τους κατάσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!