Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Icon

Διάλογος υπερσύνδεσης

Επιλέξτε τον τύπο υπερσυνδέσμου που θα εισαχθεί.

Διαδίκτυο

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα διαδικτύου του διαλόγου Υπερσύνδεσμος για να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους με διευθύνσεις WWW ή FTP.

Αλληλογραφία

Στη σελίδα Αλληλογραφία στον διάλογο Υπερσύνδεσμος μπορείτε να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους για διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Έγγραφο

Υπερσύνδεσμοι σε έγγραφα ή προορισμοί σε έγγραφα μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα Έγγραφο από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος.

Δημιουργία εγγράφου

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Δημιουργία εγγράφου από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος για να ορίσετε έναν υπερσύνδεσμο σε ένα νέο έγγραφο και να δημιουργήσετε το νέο έγγραφο ταυτόχρονα.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τα δεδομένα στο έγγραφο σας.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο χωρίς αποθήκευση.

Βοήθεια

Άνοιγμα της Βοήθειας.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις καταχωρίσεις του διαλόγου στην αρχική τους κατάσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!