Υπερσύνδεση

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμος.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Υπερσύνδεσμος, όταν τοποθετηθεί ο δρομέας σε υπερσύνδεσμο.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Επεξεργασία υπερσυνδέσμου, όταν ο δρομέας τοποθετείται σε υπερσύνδεσμο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπερσύνδεσμος.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Υπερσύνδεσμος

Διάλογος υπερσύνδεσης

Από το πληκτρολόγιο:

+ K


Επιλέξτε τον τύπο υπερσυνδέσμου που θα εισαχθεί.

Διαδίκτυο

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Διαδίκτυο του διαλόγου Υπερσύνδεσμος για να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους με διευθύνσεις WWW.

Αλληλογραφία

Στη σελίδα Ηλ. ταχυδρομείο στον διάλογο Υπερσύνδεσμος μπορείτε να επεξεργαστείτε τους υπερσυνδέσμους για τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου.

Έγγραφο

Υπερσύνδεσμοι σε έγγραφα ή προορισμοί σε έγγραφα μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα Έγγραφο από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος.

Δημιουργία εγγράφου

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Δημιουργία εγγράφου από τον διάλογο Υπερσύνδεσμος για να ορίσετε έναν υπερσύνδεσμο σε ένα νέο έγγραφο και να δημιουργήσετε το νέο έγγραφο ταυτόχρονα.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τα δεδομένα στο έγγραφο σας.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο χωρίς αποθήκευση.

Βοήθεια

Άνοιγμα της Βοήθειας.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις καταχωρίσεις του διαλόγου στην αρχική τους κατάσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!