Θέση στο Έγγραφο

Εμφανίζει την τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο Basic του LibreOffice. Καθορίζεται ο αριθμός της γραμμής και έπειτα ο αριθμός της στήλης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!