Άμεση εξαγωγή ως PDF

Εξάγει το τρέχον έγγραφο άμεσα ως PDF. Κανένας διάλογος ρυθμίσεων δεν εμφανίζεται.

Εικονίδιο άμεσης εξαγωγής ως PDF

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!