Άμεση εξαγωγή ως PDF

Εξάγει το τρέχον έγγραφο άμεσα ως PDF. Κανένας διάλογος ρυθμίσεων δεν εμφανίζεται.

Icon

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!