Αποθήκευση Εγγραφής

Αποθηκεύει την τρέχουσα εγγραφή του πίνακα της βάσης δεδομένων. Το εικονίδιο Αποθήκευση εγγραφής βρίσκεται στη γραμμή Δεδομένα πίνακα.

Εικονίδιο Αποθήκευση

Αποθήκευση

Οι αλλαγές στο περιεχόμενο μιας εγγραφής αποθηκεύονται αυτόματα όταν επιλέγετε άλλη εγγραφή. Για να αποθηκεύσετε αλλαγές χωρίς να επιλέξετε άλλη εγγραφή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση Εγγραφής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!