Κατάσταση επεξεργασίας

Σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο ή έναν πίνακα βάσης δεδομένων μόνο για ανάγνωση. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Κατάσταση επεξεργασίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση επεξεργασίας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Επιθεώρηση - Κατάσταση επεξεργασίας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο κατάστασης επεξεργασίας

Κατάσταση επεξεργασίας

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + M


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν δρομέα επιλογής σε έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση ή στη Βοήθεια. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εγγράφου μόνο για ανάγνωση και επιλέξτε Επιλογή κειμένου. Ο δρομέας επιλογής δεν αναβοσβήνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!