Κατάσταση επεξεργασίας

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Κατάσταση επεξεργασίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης επεξεργασίας.

Εικονίδιο κατάστασης επεξεργασίας

Κατάσταση επεξεργασίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν δρομέα επιλογής σε έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση ή στη Βοήθεια. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εγγράφου μόνο για ανάγνωση και επιλέξτε Επιλογή κειμένου. Ο δρομέας επιλογής δεν αναβοσβήνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!