Επεξεργασία αρχείου

Χρησιμοποιήστε το Επεξεργασία αρχείου εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση επεξεργασίας.

Εικονίδιο

Επεξεργασία αρχείου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε δρομέα επιλογής σε έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση ή στη Βοήθεια. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου, ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος εγγράφου μόνο για ανάγνωση και επιλέξτε Επιλογή κειμένου. Ο δρομέας επιλογής δεν αναβοσβήνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!