Επαναφόρτωση

Αντικαθιστά το τρέχον έγγραφο με την τελευταία αποθηκευμένη έκδοσή του.

Οποιεσδήποτε αλλαγές που έγιναν μετά την τελευταία αποθήκευση θα χαθούν.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Επαναφόρτωση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!