Επαναφόρτωση

Αντικαθιστά το τρέχον έγγραφο με την τελευταία αποθηκευμένη έκδοσή του.

Οποιεσδήποτε αλλαγές που έγιναν μετά την τελευταία αποθήκευση θα χαθούν.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Αρχείο - Επαναφόρτωση.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Επαναφόρτωση

Επαναφόρτωση


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!