Φόρτωση URL

Φορτώνει το έγγραφο που ορίζεται από ένα εισηγμένο URL. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο URL, να επεξεργαστήτε ένα URL, ή να επιλέξετε ένα από τη λίστα. Προβάλει την πλήρη διαδρομή του τρέχοντος εγγράφου.

Εικονίδιο συμβουλής

Ενεργοποιήστε το URL φόρτωσης με την εντολή Ορατά πλήκτρα (δεξιοπατώντας τη γραμμή εργαλείων).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!