Μετακίνηση κάτω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο μετά από αυτήν που βρίσκεται από κάτω της.

Εάν έχετε αριθμημένες παραγράφους και πατήσετε το εικονίδιο Μετακίνηση προς τα κάτω, οι αριθμοί θα προσαρμοστούν στην τρέχουσα διάταξη.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να κληθεί πατώντας +πάνω βέλος.

Εικονίδιο

Μετακίνηση κάτω

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!