Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, μετά την επόμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!