Μετακίνηση πάνω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο πριν από εκείνη που βρίσκεται από πάνω της.

Εάν έχετε αριθμημένες παραγράφους και πατήσετε το εικονίδιο Μετακίνηση προς τα πάνω, οι αριθμοί θα προσαρμοστούν στην τρέχουσα σειρά.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να κληθεί πατώντας +πάνω βέλος.

Εικονίδιο

Μετακίνηση πάνω

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!