Προβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παράγραφοι καταλόγου, κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πάνω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογος - Προαγωγή

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Κατάλογος - Προώθηση

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο προβιβασμού


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!