Προβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, ένα επίπεδο καταλόγου προς τα επάνω.

.

Εικονίδιο προβιβασμού

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!