Μετακινεί την επιλεγμένη παράγραφο ένα επίπεδο προς τα πάνω στην ιεραρχία αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!