Μετακινεί την επιλεγμένη παράγραφο ένα επίπεδο προς τα κάτω στην ιεραρχία αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!