Υποβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα κάτω.

.

Εικονίδιο υποβιβασμού

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!