Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Σύρετε μια γωνιακή λαβή του αντικειμένου προς την φορά που θέλετε να το περιστρέψετε.

Εικονίδιο

Περιστροφή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!