Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφοποίηση - Περιστροφή ή Αναστροφή - Περιστροφή.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Περιστροφή ή Αναστροφή - Περιστροφή.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Σχεδίαση - Περιστροφή.

Επιλέξτε Εικόνα - Περιστροφή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή


Σύρετε μια γωνιακή λαβή του αντικειμένου προς την κατεύθυνση που θέλετε να το περιστρέψετε.

note

Το αντικείμενο περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του πλαισίου του αντικειμένου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!