Στυλ των άκρων γραμμής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σύμβολα βελών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα που εμφανίζονται για να ορίσετε το στυλ για το τέλος της επιλεγμένης γραμμής.

Το εικονίδιο Τεχνοτροπία βέλους εμφανίζεται μόνο όταν δημιουργείτε ένα σχέδιο με τις λειτουργίες σχεδίασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Τεχνοτροπία γραμμής της Βοήθειας.

Εικονίδιο άκρων γραμμής

Στυλ των άκρων γραμμής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!