Βελτιστοποίηση μεγέθους

Ανοίγει μια γραμμή εργαλείων που περιέχει διάφορες λειτουργίες για να βελτιστοποιήσετε τις γραμμές και τις στήλες σε έναν πίνακα.

Εικονίδιο βελτιστοποίησης μεγέθους

Βελτιστοποίηση μεγέθους

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!