Βελτιστοποίηση μεγέθους

Ανοίγει μια γραμμή εργαλείων που περιέχει διάφορες λειτουργίες για να βελτιστοποιήσετε τις γραμμές και τις στήλες σε έναν πίνακα.

Εικονίδιο

Βελτιστοποίηση μεγέθους

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω λειτουργίες:

Ισοκατανομή στηλών

Ρυθμίζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών ώστε να ταιριάξει με το πλάτος της πιο πλατιάς στήλης στην επιλογή Το συνολικό πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλάτος της σελίδας.

Εικονίδιο

Ισοκατανομή στηλών

Ισοκατανομή γραμμών

Ρυθμίζει το ύψος των επιλεγμένων γραμμών ώστε να ταιριάξει με το ύψος της πιο ψηλής σειράς στην επιλογή.

Εικονίδιο

Ίση κατανομή γραμμών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!