Αγκύρωση

Σας επιτρέπει να εναλάσσετε τις επιλογές αγκύρωσης. Το εικονίδιο Αγκύρωση είναι ορατό μόνο όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο όπως ένα γραφικό ή ένα πεδίο ελέγχου .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγκύρωση περιέχονται στην ενότητα Αγκύρωση της Βοήθειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!