Αλλαγή αγκύρωσης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε μεταξύ των επιλογών αγκύρωσης. Το εικονίδιο Αλλαγή αγκύρωσης είναι ορατό μόνο εάν ένα αντικείμενο όπως ένα γραφικό ή πεδίο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγκύρωση περιέχονται στην ενότητα Αγκύρωση της Βοήθειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!