Χρώμα περιγράμματος

Πατήστε στο εικονίδιο Χρώμα γραμμής (του περιγράμματος) για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα περιγράμματος, η οποία σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής (πλαισίου)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Περιγράμματα της Βοήθειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!