Πρότυπο γραμμής

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Πρότυπο γραμμής, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος.

Αυτό το περίγραμμα μπορεί να είναι το περίγραμμα ενός πλαισίου, ενός γραφικού ή ενός πίνακα. Το εικονίδιο Πρότυπο γραμμής θα είναι ορατό μόνο αν ένα αντικείμενο γραφικού, πίνακα ή διαγράμματος ή ένα πλαίσιο έχει επιλεχθεί.

Εικονίδιο τεχνοτροπίας γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Περιγράμματα της Βοήθειας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!