Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων στο παρασκήνιο σελίδων (υδατογραφία)

Εικονίδιο χρώματος παρασκηνίου

Χρώμα φόντου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!