Επισήμανση χρώματος

Εφαρμόζει το χρώμα της τρέχουσας επισήμανσης στο παρασκήνιο μίας επιλογής κειμένου. Αν δεν έχει επιλεχθεί καθόλου κείμενο, πατήστε στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος, επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να επισημάνετε και στη συνέχεια στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος πάλι. Για να αλλάξετε το χρώμα της επισήμανσης, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος και στη συνέχεια πατήστε στο χρώμα που επιθυμείτε.

Εικονίδιο

Επισήμανση χρώματος

Για να εφαρμόσετε το φόντο γραμματοσειράς

 1. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Για να αλλάξετε το χρώμα της επισήμανσης, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος και στη συνέχεια πατήστε στο χρώμα που επιθυμείτε.


 2. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να επισημάνετε.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Για να εφαρμόσετε επισήμανση σε μία μόνη λέξη, κάντε διπλό κλικ στη λέξη.


 3. Για να απενεργοποιήσετε τον τονισμό, πατήστε Esc.

Για να αφαιρέσετε την επισήμανση

 1. Επιλέξτε το επισημασμένο κείμενο.

 2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος και στη συνέχεια στο Χωρίς γέμισμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!