Επισήμανση

Εφαρμόζει το τρέχον χρώμα επισήμανσης στην επιλογή κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε το εικονίδιο Χρώμα επισήμανσης χαρακτήρα στο

Εικονίδιο χρώματος επισήμανσης χαρακτήρα

Εικονίδιο χρώματος επισήμανσης χαρακτήρα


note

Για να αλλάξετε το χρώμα επισήμανσης, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Χρώμα επισήμανσης χαρακτήρα και έπειτα πατήστε το χρώμα που θέλετε.


Εφαρμογή επισήμανσης

Σε επιλογή κειμένου

  1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

  2. Επιλέξτε το εικονίδιο Χρώμα επισήμανσης χαρακτήρα στη γραμμή .

  3. Για να πληκτρολογήσετε μετά την επιλογή χωρίς επισήμανση, πατήστε +M.

tip

Για να εφαρμόσετε επισήμανση σε μία μόνο λέξη, διπλοπατήστε τη λέξη· για πρόταση τριπλοπατήστε και για παράγραφο τετραπατήστε.


Για να αφαιρέσετε την επισήμανση

  1. Επιλέξτε το επισημασμένο κείμενο.

  2. Στη γραμμή κειμένου, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Χρώμα επισήμανσης χαρακτήρα και έπειτα πατήστε Χωρίς γέμισμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!