Μείωση εσοχής

Πατήστε το εικονίδιο Αύξηση εσοχής για να αυξήσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και ορίστε το στην επόμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Αύξηση εσοχής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!