Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Κάθε αλλαγή σε γραμματοσειρά εφαρμόζεται στο επιλεγμένο κείμενο ή λέξη στην οποία είναι τοποθετημένος ο δρομέας. Όταν δεν έχει επιλεγεί κείμενο, η γραμματοσειρά θα εφαρμοστεί στο κείμενο που θα εισαχθεί.

Τα τελευταία πέντε ονόματα γραμματοσειρών που έχουν επιλεγεί εμφανίζονται στο πάνω τμήμα του σύνθετου πλαισίου.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Εικονίδιο σημείωσης

Στο LibreOffice βλέπετε τις διαθέσιμες γραμματοσειρές μόνο εάν ο εκτυπωτής είναι εγκατεστημένος ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής στο σύστημά σας. Για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, παρακαλούμε να δείτε την τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος.


Μπορείτε να δείτε το όνομα των μορφοποιημένων γραμματοσειρών στην αντίστοιχη γραμματοσειρά τους εάν σημειώσετε το πεδίο Εμφάνιση προεπισκόπησης των γραμματοσειρών στο LibreOffice - Προβολή του πλαισίου διαλόγου Επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!