Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να επαναφέρετε τα επιλεγμένα αντικείμενα στην προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε Καθαρισμός μορφοποίησης. Επιλέξτε Περισσότερες τεχνοτροπίες για να ανοίξετε το παράθυρο Τεχνοτροπίες.

Πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους στα δεξιά του ονόματος τεχνοτροπίας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού που σας επιτρέπει να ενημερώσετε την τεχνοτροπία από την τρέχουσα επιλογή ή να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!