Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να επαναφέρετε τα επιλεγμένα αντικείμενα στην προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε Εκκαθάριση μορφοποίησης. Επιλέξτε Περισσότερες τεχνοτροπίες για να ανοίξετε την Προσάρτηση τεχνοτροπιών στην πλαϊνή γραμμή.

Πατώντας το πλήκτρο κάτω βέλους στα δεξιά του ονόματος τεχνοτροπίας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού που σας επιτρέπει να ενημερώσετε την τεχνοτροπία από την τρέχουσα επιλογή ή να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία.

note

Για ένα κενό έγγραφο, το αναπτυσσόμενο μενού εμφανίζει μια προεπιλεγμένη επιλογή τεχνοτροπιών με τις οποίες μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν οι χρήστες. Καθώς το έγγραφο επεξεργάζεται και κάνει χρήση τεχνοτροπιών, ο προεπιλεγμένος κατάλογος αντικαθίσταται σταδιακά από εφαρμοσμένες τεχνοτροπίες (κάτι που ισοδυναμεί με αυτό που δείχνει το φίλτρο "Εφαρμοσμένες τεχνοτροπίες" στην προσάρτηση τεχνοτροπίες της πλαϊνής γραμμής).


Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!