Ορίζει εάν θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο Τεχνοτροπίες, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Κάθε εφαρμογή του LibreOffice έχει το δικό της παράθυρο Τεχνοτροπίες. Συνεπώς υπάρχουν ξεχωριστά παράθυρα για , για και για .

Εικονίδιο τεχνοτροπιών

Τεχνοτροπίες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!