Βοηθητικές γραμμές κατά την κίνηση

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση των οδηγών κατά τη μετακίνηση ενός αντικειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση


Το LibreOffice δημιουργεί διάστικτους οδηγούς που εκτείνονται πέρα από το πεδίο που περιέχει το επιλεγμένο αντικείμενο και που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή εργασίας, βοηθώντας σας να τοποθετήσετε το αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!