Συγκράτηση στο πλέγμα

Ορίζει αν τα πλαίσια, τα στοιχεία σχεδίασης και τα πεδία ελέγχου θα μετακινούνται μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος.

Εικονίδιο

Συγκράτηση στο πλέγμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!