Συγκράτηση στο πλέγμα

Ορίζει αν θα μετακινηθούν πλαίσια, στοιχεία σχεδίασης και έλεγχοι μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος. Για να αλλάξετε την κατάσταση του ελέγχου προσκόλλησης μόνο για την τρέχουσα ενέργεια, σύρετε ένα αντικείμενο ενώ κρατάτε πατημένο το .

Στοιχίζει αυτόματα τα αντικείμενα σε κάθετες και οριζόντιες γραμμές πλέγματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές - Μετακίνηση στο Πλέγμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο προσκόλλησης στο πλέγμα

Προσκόλληση στο πλέγμα


Για να παρακάμψετε αυτήν τη δυνατότητα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, όταν σύρετε ένα αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!