Εμφάνιση πλέγματος

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το πλέγμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές - Εμφάνιση πλέγματος.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εμφάνισης πλέγματος

Εμφάνιση πλέγματος


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!