Αυτόματοι Πιλότοι Ναι/Όχι

Καθορίζει αν ο αυτόματος πιλότος θα ξεκινά αυτόματα όταν εισάγεται ένα νέο πεδίο ελέγχου. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα έγγραφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στη γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο οδηγού

Οδηγοί Ναι/Όχι


Υπάρχουν αυτόματοι πιλότοι για εισαγωγή πεδίων λίστας ή πεδίων συνδυασμού, στοιχείων πίνακα και πλαισίων ομαδοποίησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!