Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει φόρμες στη κατάσταση σχεδίασης έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί η φόρμα.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα πεδία ελέγχου της φόρμας ή να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα των εγγραφών της βάσης δεδομένων σε κατάσταση σχεδιασμού. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και το μέγεθος των πεδίων ελέγχου, να επεξεργαστείτε άλλες ιδιότητες και να προσθέσετε ή να διαγράψετε πεδία ελέγχου στην κατάσταση σχεδιασμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα - Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Φόρμα - Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης.

Επιλέξτε Εργαλεία - Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Άνοιγμα σε λειτουργία σχεδίασης

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού


Αφού έχετε τελειώσει την επεξεργασία της φόρμας σας, κάντε δεξί-κλικ στο "Φόρμες" στο Περιήγηση φόρμας και απενεργοποιήστε το Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού. Αποθηκεύστε τη φόρμα σας όταν τελειώσετε.

note

Αν το έγγραφο φόρμας είναι μόνο για ανάγνωση, η εντολή Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού παραβλέπεται.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!