Αυτόματος πιλότος πεδίου συνδυασμού: Πεδίο βάσης δεδομένων

Με τα πεδία συνδυασμού, μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε την τιμή ενός πεδίου σε μία βάση δεδομένων είτε να εμφανίσετε την τιμή αυτή σε μια φόρμα.

Οι τιμές του χρήστη που εισάγονται στο πεδίο συνδυασμού ή επιλέγονται στη λίστα μπορούν να αποθηκευτούν στον πίνακα της βάσης δεδομένων, στον οποίο γίνεται πρόσβαση από τη φόρμα. Σημειώστε ότι η αποθήκευση τιμών σε άλλο πίνακα δεν είναι δυνατή. Αν οι τιμές δεν πρόκειται να αποθηκευτούν σε βάση δεδομένων, θα αποθηκευτούν μόνο στη φόρμα. Αυτό, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε φόρμες HTML, όπου οι τιμές που έχουν εισαχθεί ή επιλεχθεί από το χρήστη πρόκειται να ανατεθούν σε ένα εξυπηρετητή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.


Θέλετε να αποθηκευτεί η τιμή σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων;

Δύο επιλογές είναι διαθέσιμες για αυτήν την ερώτηση:

Ναι, επιθυμώ να γίνει αποθήκευση στο ακόλουθο πεδίο της βάσης δεδομένων

Καθορίζει αν η τιμή του πεδίου συνδυασμού που εισήχθη ή επιλέχτηκε από τον χρήστη θα πρέπει να αποθηκευτεί σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων. Προσφέρονται αρκετά πεδία πίνακα βάσης δεδομένων, τα οποία μπορούν να προσπελαστούν στην τρέχουσα φόρμα.

Στο Πεδίο ελέγχου - Ιδιότητες το επιλεγμένο πεδίο εμφανίζετε σαν μια εγγραφή στην καρτέλα Δεδομένα κάτω από το Πεδίο δεδομένων.

Πεδίο λίστας

Καθορίζει το πεδίο δεδομένων, όπου η τιμή του πεδίου συνδυασμού πρέπει να αποθηκευτεί.

Όχι, θέλω η τιμή να αποθηκευτεί μόνο στην φόρμα.

Ορίζει ότι η τιμή αυτού του πεδίου συνδυασμού δε θα εγγραφεί στη βάση δεδομένων, αλλά θα αποθηκευτεί μόνο στη φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!