Αυτόματος πιλότος πεδίου λίστας: Σύνδεση πεδίου

Υποδεικνύει διαμέσου ποιων πεδίων είναι συνδεδεμένοι οι πίνακες τιμών και οι πίνακες λίστας.

Ο πίνακας τιμών είναι ο πίνακας της τρέχουσας φόρμας όπου έχει εισαχθεί το πεδίο λίστας. Ο πίνακας λίστας είναι ο πίνακας του οποίου τα δεδομένα πρέπει να εμφανίζονται στο πεδίο λίστας. Και οι δύο πίνακες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε κοινό πεδίο δεδομένων. Οι συνδέσεις αυτές πρέπει να εισάγονται σε αυτήν τη σελίδα του αυτόματου πιλότου. Τα ονόματα των πεδίων δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια (αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που καθορίζονται τα ονόματα των πεδίων στους δύο πίνακες), όμως τα δύο πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 3.


Πεδίο πίνακα τιμών

Ορίζει το τρέχον πεδίο δεδομένων φόρμας το οποίο πρέπει να σχετίζεται με κάποιο πεδίο του συνδεδεμένου πίνακα. Επιπλέον, κάντε κλικ στο επιθυμητό πεδίο δεδομένων στο παρακάτω πεδίο λίστας.

Στο Πεδίο ελέγχου - Ιδιότητες, το προσδιορισμένο πεδίο θα εμφανιστεί ως μια εγγραφή στην καρτέλα Δεδομένα κάτω από το Πεδίο δεδομένων.

Πεδίο πίνακα λίστας

Ορίζει το πεδίο δεδομένων συνδεδεμένου πίνακα το οποίο σχετίζεται με το καθορισμένο πεδίο πίνακα τιμών. Επιπλέον, κάντε κλικ στο πεδίο δεδομένων στο χαμηλότερο πεδίο της λίστας.

Στο Πεδίο ελέγχου - Ιδιότητες, το ορισμένο πεδίο θα εμφανιστεί στην καρτέλα Δεδομέναμιας έκφρασης SQL κάτω από τα Περιεχόμενα λίστας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!