Αυτόματος πιλότος πεδίου συνδυασμού / λίστας: Επιλογή πεδίου

Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που καθορίζεται στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας, του οποίου τα περιεχόμενα πρέπει να εμφανίζονται στο πεδίο λίστας ή συνδυασμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα. Οδηγός - Σελίδα 2.


Διαθέσιμα πεδία

Εμφανίζει όλα τα πεδία πινάκων που έχουν επιλεγεί στην προηγούμενη σελίδα του Αυτόματου πιλότου.

Πεδίο εμφάνισης

Ορίζει το πεδίο του οποίου τα δεδομένα πρόκειται να εμφανιστούν στα πεδία λίστας ή συνδυασμού.

Το όνομα πεδίου που δόθηκε εδώ εμφανίζεται στις Ιδιότητες πεδίου ελέγχου ως στοιχείο μίας έκφρασης SQL στο πεδίο Περιεχόμενα λίστας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!