Αυτόματος πιλότος πεδίου συνδυασμού / πεδίου λίστας: Επιλογή πίνακα

Προσδιορίζει έναν πίνακα από τους διαθέσιμους πίνακες βάσεων δεδομένων, που περιέχει το πεδίο δεδομένων του οποίου το περιεχόμενο πρέπει να εμφανίζεται ως καταχώρηση λίστας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα: Οδηγός - Σελίδα 1.


Για πεδία λίστας, υποδεικνύεται ένας πίνακας ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με τον τρέχοντα πίνακα φόρμας. Ο συνδεδεμένος πίνακας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα πεδίο κοινό με τον πίνακα της τρέχουσας φόρμας. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας αναφοράς χωρίς ασάφειες.

Σε πεδία συνδυασμού, πρέπει να υπάρχει μια σχέση μεταξύ του πίνακα φόρμας και του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στο πεδίο συνδυασμού.

Πίνακας

Στο πεδίο Πίνακας , επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει το πεδίο δεδομένων του οποίου το περιεχόμενο θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο ελέγχου.

Ο πίνακας που δίνεται εδώ εμφανίζεται στις Ιδιότητες πεδίου ελέγχου ως ένα στοιχείο μιας έκφρασης SQL στο πεδίο Περιεχόμενα λίστας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!