Αυτόματος πιλότος Πεδίου συνδυασμού/λίστας

Αν εισαγάγετε ένα πεδίο συνδυασμού ή πεδίο λίστας σε ένα έγγραφο, θα ξεκινήσει αυτόματα ο Αυτόματος Πιλότος. Αυτός ο Αυτόματος Πιλότος δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε αλληλεπιδραστικά ποιες πληροφορίες πρόκειται να εμφανιστούν.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Σύνθετο πλαίσιο ή στο εικονίδιο Πλαίσιο καταλόγου και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση βάσης δεδομένων στη φόρμα.


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Αυτόματοι πιλότοι Ναι/Όχιγια να αποτρέψετε τον πλοηγό από το να ξεκινάει αυτόματα.


Οι Αυτόματοι Πιλότοι για τα πεδία συνδυασμού και πεδία λίστας διαφέρουν μεταξύ τους στο τελικό βήμα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της φύσης των πεδίων ελέγχου:

Πεδία λίστας

Στην περίπτωση του πεδίου λίστας, ο χρήστης επιλέγει μία εγγραφή από μια λίστα εγγραφών. Οι εγγραφές αυτές αποθηκεύονται στον πίνακα βάσης δεδομένων και δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω του πεδίου λίστας.

Κατά κανόνα, ο πίνακας βάσης δεδομένων που περιέχει τη λίστα καταχωρήσεων οι οποίες είναι ορατές στη φόρμα, δεν είναι ο πίνακας στον οποίο βασίζεται η φόρμα. Έτσι, τα πεδία λίστας μιας δεδομένης φόρμας λειτουργούν με αναφορές, δηλαδή αναφορές στις ορατές εγγραφές της λίστας που βρίσκονται στον πίνακα φόρμας (πίνακα τιμών) και εισάγονται επίσης ως τέτοιες στον πίνακα τιμών, αν ο χρήστης επιλέξει μια εγγραφή από τη λίστα και την αποθηκεύσει. Χρησιμοποιώντας τις τιμές αναφοράς, τα πεδία λίστας μπορούν να εμφανίζουν δεδομένα από πίνακα που είναι συνδεδεμένος με τον τρέχοντα πίνακα φόρμας. Έτσι, ο Αυτόματος πιλότος πεδίων λίστας επιτρέπει τη σύνδεση δύο πινάκων μιας βάσης δεδομένων, έτσι ώστε το πεδίο ελέγχου να μπορεί να εμφανίζει μια λεπτομερή λίστα του πεδίου βάσης δεδομένων, η οποία βρίσκεται σε διαφορετικό πίνακα από εκείνον στον οποίο αναφέρεται η φόρμα.

Στους άλλους πίνακες, η αναζήτηση του ζητούμενου πεδίου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα ονόματα των πεδίων (Προέλευση πεδίων ελέγχου) ενώ στη συνέχεια τα πεδία θα συμπληρωθούν ανάλογα. Όταν δεν είναι δυνατή η εύρεση του ονόματος του πεδίου, η λίστα θα παραμείνει κενή. Όταν τα πεδία λίστας περιέχουν συνδεδεμένες στήλες, η πρώτη στήλη του άλλου πίνακα θα χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη εμφάνιση ερωτήματος.

Όταν κάποιος πίνακας ενός στοιχείου περιέχει, για παράδειγμα, τον αριθμό του προμηθευτή, το πεδίο λίστας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σύνδεση "αριθμός προμηθευτή" για να εμφανίσει το όνομα του προμηθευτή, από τον πίνακα προμηθευτών. Στη σελίδα Συνδέσεις πεδίων, ο Αυτόματος Πιλότος θα σας ζητήσει όλες τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για αυτή τη σύνδεση.

Πεδία συνδυασμού

Στην περίπτωση των πεδίων συνδυασμού, οι χρήστες επιλέγουν μία καταχώρηση από τις εγγραφές της λίστας ή εισάγουν από μόνοι τους κείμενο. Οι καταχωρήσεις, οι οποίες παρέχονται ως λίστα από την οποία μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες, ενδέχεται να προέρχονται από οποιονδήποτε πίνακα βάσης δεδομένων. Οι καταχωρήσεις που επιλέγουν ή εισαγάγουν οι χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να τις αποθηκεύσουν, αποθηκεύονται είτε μόνο στη φόρμα είτε σε βάση δεδομένων. Όταν αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, θα εγγραφούν στον πίνακα της βάσης δεδομένων στον οποίο βασίζεται η φόρμα.

Τα πεδία συνδυασμού μπορούν να εμφανίσουν τα δεδομένα από κάθε πίνακα. Δεν απαιτείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του τρέχοντα πίνακα φόρμας και του πίνακα του οποίου οι τιμές πρόκειται να εμφανιστούν στο πεδίο συνδυασμού (πίνακας λίστας). Τα πεδία συνδυασμού, δεν λειτουργούν με αναφορές. Όταν ο χρήστης εισαγάγει ή επιλέξει μια τιμή και στη συνέχεια την αποθηκεύσει, η τιμή που εμφανίζεται στην πραγματικότητα θα εισαχθεί στον πίνακα της φόρμας. Καθώς δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του πίνακα φόρμας και του πίνακα λίστας, ο πίνακας Σύνδεση πεδίου δεν εμφανίζεται εδώ.

Στην περίπτωση πεδίου λίστας, επιλέγετε καταχωρήσεις από τη λίστα, οι οποίες αποθηκεύονται στον πίνακα λίστας. Στην περίπτωση πεδίου συνδυασμού, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον κείμενο, το οποίο μπορεί να εγγραφεί στον τρέχοντα πίνακα βάσης δεδομένων της φόρμας (πίνακα τιμών) και να αποθηκευτεί εδώ, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για αυτή την λειτουργία, ο Αυτόματος πιλότος πεδίων συνδυασμών έχει σαν τελευταία σελίδα την Επεξεργασία δεδομένων, ωστόσο στην περίπτωση πεδίων λίστας αυτή η σελίδα δεν υπάρχει. Εδώ μπορείτε να εισάγετε αν και που το κείμενο που έχει εισαχθεί πρόκειται να σωθεί στον πίνακα τιμών.

Αυτόματος πιλότος Πίνακας στοιχείων / Πεδίο λίστας / Πεδίο συνδυασμού: Δεδομένα

Επιλέξτε την προέλευση και τον πίνακα δεδομένων, με τα οποία σχετίζεται το πεδίο φόρμας. Αν εισαγάγετε το πεδίο φόρμας σε ένα έγγραφο το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο με μια προέλευση δεδομένων, η σελίδα αυτή γίνεται αόρατη.

Αυτόματος πιλότος πεδίου συνδυασμού / πεδίου λίστας: Επιλογή πίνακα

Προσδιορίζει έναν πίνακα από τους διαθέσιμους πίνακες βάσεων δεδομένων, που περιέχει το πεδίο δεδομένων του οποίου το περιεχόμενο πρέπει να εμφανίζεται ως καταχώρηση λίστας.

Αυτόματος πιλότος πεδίου συνδυασμού / λίστας: Επιλογή πεδίου

Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που καθορίζεται στον πίνακα της προηγούμενης σελίδας, του οποίου τα περιεχόμενα πρέπει να εμφανίζονται στο πεδίο λίστας ή συνδυασμού.

Αυτόματος πιλότος πεδίου λίστας: Σύνδεση πεδίου

Υποδεικνύει διαμέσου ποιων πεδίων είναι συνδεδεμένοι οι πίνακες τιμών και οι πίνακες λίστας.

Αυτόματος πιλότος πεδίου συνδυασμού: Πεδίο βάσης δεδομένων

Με τα πεδία συνδυασμού, μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε την τιμή ενός πεδίου σε μία βάση δεδομένων είτε να εμφανίσετε την τιμή αυτή σε μια φόρμα.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!