Αυτόματος πιλότος Πίνακας στοιχείων / Πεδίο λίστας / Πεδίο συνδυασμού: Δεδομένα

Επιλέξτε την προέλευση και τον πίνακα δεδομένων, με τα οποία σχετίζεται το πεδίο φόρμας. Αν εισαγάγετε το πεδίο φόρμας σε ένα έγγραφο το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο με μια προέλευση δεδομένων, η σελίδα αυτή γίνεται αόρατη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο. Δεν επιτρέπεται σύνδεση βάσης δεδομένων στην τρέχουσα φόρμα.


Προέλευση δεδομένων

Καθορίζει την προέλευση δεδομένων που περιέχει τον επιθυμητό πίνακα.

Πίνακας

Καθορίζει τον επιθυμητό πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!