Αυτόματος πιλότος στοιχείων πίνακα

Αν εισάγετε ένα πεδίο ελέγχου πίνακα σε ένα έγγραφο, θα ξεκινήσουν αυτόματα ο Αυτόματος πιλότος στοιχείων πίνακα. Σε αυτόν τον Αυτόματο Πιλότο, μπορείτε να καθορίσετε με αλληλεπίδραση ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στο πεδίο ελέγχου του πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι φόρμας, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότεροι έλεγχοι, πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος πίνακα και σύρετε το ποντίκι για να δημιουργήσετε πεδίο.


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Αυτόματοι πιλότοι Ναι/Όχιγια να αποτρέψετε τον πλοηγό από το να ξεκινάει αυτόματα.


Αυτόματος πιλότος Πίνακας στοιχείων / Πεδίο λίστας / Πεδίο συνδυασμού: Δεδομένα

Επιλέξτε την προέλευση και τον πίνακα δεδομένων, με τα οποία σχετίζεται το πεδίο φόρμας. Αν εισαγάγετε το πεδίο φόρμας σε ένα έγγραφο το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο με μια προέλευση δεδομένων, η σελίδα αυτή γίνεται αόρατη.

Αυτόματος πιλότος στοιχείου πίνακα: Επιλογή πεδίου

Καθορίζει ποια πεδία από το πεδίο ελέγχου πίνακα πρέπει να εμφανίζονται.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!